SPYDER CUP | Severočeská amatérská liga - silniční cyklistické závody

Seriál cyklistických závodů na severu Čech je pořádán pro amatérské cyklisty.

O víkendu nás čeká MČR, postavte se na start!!

11.07.2012 09:26:00

Mistrovství České republiky sdružení amatérských cyklistů České republiky

Velká cena LAWI sport Dobrovice 2012

 

Pořadatel: - LAWI sport s.r.o.

 

Účastníci: cyklisté „amatéři“, kteří jsou členy některé z lig sdružených v SAC ČR (Sdružení amatérských cyklistů české republiky), jedná se o SAL, JAL, ŠUAC, MP, SPAC a UAC, příslušnost k ligám bude ověřována při prezentaci „příchozí“ startovat nemohou

 

Termín konání:

1) časovka jednotlivců sobota 14.7.2012 od 13:00 hod.

2) silniční závod neděle 15.7.2012 od 9:30 hod., resp. od 13:30 hod.

 

Způsob přihlášení:

prostřednictvím přihlášky na http://www.mrsac-lawi-dobrovice2012.tode.cz/ a zaplacením startovného do data uzavírky přihlášek na číslo účtu 198711472/0600, při platbě jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo (důležité pro identifikaci platby)

uzavírka přihlášek na časovku 7.7.2012, na silniční závod 8.7.2012

informaci, zda jste přihlášeni, naleznete na webových stránkách závodu http://www.mrsac-lawi-dobrovice2012.tode.cz/)

startovní listina časovky bude zveřejněna dne 11.7.2012, silnice 12.7.2012, na webových stránkách závodu http://www.mrsac-lawi-dobrovice2012.tode.cz/

 

Kancelář závodu:

13.7.2012 (časovka a silnice) od 17:00 do 20:00 hod. v Dobrovicích v areálu muzea cukrovarnictví a lihovarnictví

14.7.2012 (časovka) od 10:00 hod. do 15:00 hod. v Dobrovicích v areálu muzea cukrovarnictví a lihovarnictví

15.7.2012 (silnice) od 7:30 do 9:15 (kategorie C, D, E, J, Ž), od 10:00 do 12:30 (kategorie A, B) v Dobrovicích v areálu muzea cukrovarnictví a lihovarnictví

startující předloží licenci, nebo občanský průkaz (kontrola identifikace), některé z lig sdružených v SAC ČR, kterou bude reprezentovat, podepíše startovní listinu a převezme startovní číslo a čip

POZOR do časovky jednotlivců je třeba se prezentovat nejpozději jednu hodinu před startem kategorie, ve které bude závodník, nebo závodnice startovat

 

Trať časovky:

Dobrovice, Úherce, Semčice, Žerčice, Ledce, Prodašice, potom 2km a otočka zpět, Prodašice, Ledce, Žerčice, Semčice, Úherce a Dobrovice.

délka 29,5 km

 

Trať silničního závodu:

Dobrovice, Týnec (úsek pavé), Ctiměřice, Semčice, Ledce, Prodašice, Seletice, Mcely, Jabkenice, Charvátce, Kosořice, Dobrovice

délka okruhu je 37 km

 

Start:

14.7.2012 (časovka) od 13:00 hod. po jednotlivých kategoriích v tomto pořadí (Ž, J, E, D, C, B, A), závodníci startují v intervalu 1 minuta,

POZOR, mezi kategoriemi bude pětiminutová mezera

15.7.2012 (silnice) od 9:30 hod. kat. C, v 9:40 kat. D, v 9:50 společný start kat. E, J a Ž, ve 13:30 kat. A, ve 13:40 kat. B

 

Délka silničního závodu pro jednotlivé kategorie:

kat. C, D, E, J a Ž 74 km (2 okruhy)

kat. A a B 111 km (3 okruhy)

 

Vyhlášení výsledků:

Dobrovice areál muzea

14.7.2012, 30 minut po dojetí posledního časovkáře do cíle závodu

15.7.2012, pro kategorie C, D, E, J, Ž 30 minut po dojetí posledního závodníka z daných kategorií, nejpozději však ve 13:15

pro kategorie A, B 30 minut po dojetí posledního závodníka z daných kategorií

 

Startovné:

pro účastníky časovky jednotlivců přihlášené (včetně zaplacení) do 7.7.2012 činí 150,-Kč

pro účastníky silničního závodu přihlášené (včetně zaplacení) do 8.7.2012 činí 150,-Kč

pro později přihlášené se startovné platí pouze na místě prezentace ve výši 300 Kč na závod (v časovce bude takto přihlášený účastník zařazen na konec příslušné kategorie)

POZOR do časovky jednotlivců je třeba se prezentovat nejpozději jednu hodinu před startem kategorie, ve které bude závodník, nebo závodnice startovat

startovné se nevrací

 

Podávání protestů:

protest předat písemnou formou řediteli závodu

protest je nutné předat maximálně do 20 minut od vyhlášení oficiálních výsledků

protest se předává se zálohou 100,-Kč

protest řeší ředitel závodu ve spolupráci s přítomnými členy VV SAC ČR (ředitelé jednotlivých lig) v případě neschválení protestu propadá záloha pořadateli závodu

ve výjimečných případech (fotodokumentace) má ředitel závodu právo, ve spolupráci s VV SAC ČR (ředitelé jednotlivých lig) potrestat cyklistu, jenž se provinil proti pravidlům závodu dodatečně, tedy na základě předané fotodokumentace

 

Ředitel závodu:

Jaroslav Malý

tel. 777323059

email: Jmaly@lawi.cz

 

Zástupci ředitele:

Radek Beneš

tel. 603819328

email: kol-ja@email.cz

 

Ceny:

- pro všechny kategorie poháry (1. – 3. místo), pro vítěze jednotlivých kategorií dres mistra republiky SAC 2012 a věcné ceny

 

Odkaz na webové stránky závodu:

http://www.mrsac-lawi-dobrovice2012.tode.cz/

Odkaz na mapu závodu časovky jednotlivců

http://www.mrsac-lawi-dobrovice2012.tode.cz/?a=mapa_casovka

Odkaz na profil závodu časovky jednotlivců

http://www.mrsac-lawi-dobrovice2012.tode.cz/?a=mapa_casovka

Odkaz na mapu silničního závodu

http://www.mrsac-lawi-dobrovice2012.tode.cz/?a=mapa_silnice

Odkaz na profil silničního závodu

http://www.mrsac-lawi-dobrovice2012.tode.cz/?a=mapa_silnice

 

Upozornění:

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

 

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Nebo v místě prezentace při vracení čipu. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na webových stránkách mistrovství přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

 

Různé:

V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

Účastníci startují na vlastní nebezpečí

Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

Zákaz časovkářských řidítek a nástavců v silničním závodě

Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback v silničním závodě

Soutěží se dle rozpisu závodu a soutěžního řádu SAC ČR

Rozjíždění na trase během závodů se trestá diskvalifikací

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny oproti rozpisu

Doprovodná vozidla jsou zakázána

Účastníci jsou povinni při prezentaci předložit svou platnou licenci ligy, kterou na mistrovství reprezentují a doklad o zaplacení startovného (při platbě složenkou na účet)

Závodník, který závod nedokončí, je povinen toto nahlásit v místě prezentace

Občerstvení bude zajištěno po závodě v Dobrovicích v areálu muzea

WC, sprchy a myčka kol budou k dispozici v místě konání závodu

Zdravotní zajištění nemocnice Mladá Boleslav

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

 

Pozor:
závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

 

Možnosti ubytování:

Hotel Lípa www.hotellipa.cz

Hotel hospoda na Statku tel: 326 717 450

Pension Sparing MB tel: 326 311 380

 

Možnosti parkování:

parkování v Dobrovicích v areálu muzea

při příjezdu je nutné respektovat pokyny pořadatelů, kteří Vás nasměrují

 

Sponzoři:

LAWI sport

HATO hutní materiál

SWEEP cycling

Speed weaponry

BIG SHOCK

AUTHOR

KOL-JA

Alltraining

Cukrovar TEREOS TTD a.s.

Dobrovická musea

Středočeský kraj

Hejtman Středočeského krajeSeznam aktualit


19.05.2024
Celkové výsledky 2024 po 4. závodech

15.05.2024
Info k výsledkům Kraslického šípu

13.05.2024
Výsledky - Kraslické dny cyklistiky

23.04.2024
Výsledky prvních dvou závodů.

18.04.2024
Finální podoba kalendáře SweepSport cup 2024.

18.04.2024
Startujeme další sezónu - SweepSport cup 2024

18.04.2024
O víkendu dva závody SweepSport cupu.

10.01.2024
Na prahu nové sezóny SweepSport cup 2024

16.12.2023
S koncem roku malý dárek.

02.10.2023
Slavnostní zakončení SweepSport cupu 2023

27.09.2023
Konečné celkové výsledky SweepSport cup 2023

23.09.2023
Tuto neděli hledejte výsledky ZDE.

18.09.2023
Celkové výsledky před finálem...

17.09.2023
Po závodě Klikáče - VÝSLEDKY

05.09.2023
Celkové výsledky, startovní čísla, vyhlášení výsledků

04.09.2023
Výsledky SALáků na Tour de Zeleňáku

02.09.2023
Výsledky Tour de Zeleňák 2023

24.08.2023
Fotogalerie Svinčice 2023

22.08.2023
Svinčice výsledky, foto, NOVĚ celkové výsledky

07.08.2023
Na řadě jsou Svinčice.

22.07.2023
Na trase i náš člen - aktualizace finále

10.07.2023
SweepSport cup 2023 po 7. závodě.

06.07.2023
Roudnice den druhý, výsledky, fotogalerie

06.07.2023
Mistrovství SAL, časovky - aktualizace

02.07.2023
Krásná fotogalerie

30.06.2023
Fotogalerie ORK, další závody - Roudnice

24.06.2023
O Radovesickou kostku v kostce

21.06.2023
V sobotu o Mistrovské dresy SAL 2023 - O Radovesickou kostku

20.06.2023
Zemřel Pavel Jindřich

20.06.2023
Fotogalerie Lesná

19.06.2023
Výsledky Lesná i celkově po 3. závodě

12.06.2023
SWEEPSPORT CUP 2023 pokračuje

08.06.2023
Mistrák republiky 2023

25.05.2023
Tour de Brdy - pozvánka

24.05.2023
Pozvánka na čtvrtek do Doks

12.05.2023
Lesná 2023

26.04.2023
Bodování SweepSport cup po prvních závodech.

25.04.2023
Po prvních závodech.... děkujeme

23.04.2023
Výsledky obou závodů Peklo Severu, foto č.1

14.04.2023
První dva díly SweepSport cupu 2023

03.04.2023
Začínáme, kalendář, přihlášky, Zpravodaj, st. čísla...

13.03.2023
Aktualizace 13.3. - Přihlášky, platby a kalendář 2023

06.02.2023
Startovní čísla 2023

26.01.2023
SK Favorit Bílina pořádá...

10.01.2023
Peklo severu 2023

08.12.2022
Zima, klid a pohoda.

03.11.2022
KL sport Most vítězem soutěže družstev

27.10.2022
Největší držáci roku

13.10.2022
Gratulace do hor

13.10.2022
Konečné výsledky SweepSport cup 2022 - oficiální

27.09.2022
Bodování SAL z České Lípy, Buřťák 2022

25.09.2022
Výsledky Maraton Česká Lípa

23.09.2022
Prosba o vrácení startovních čísel

21.09.2022
Celkové výsledky před finálem

19.09.2022
Klikovy vrchy - výsledky

16.09.2022
V neděli Klikovky, příští víkend poslední závod

12.09.2022
Klikovy vrchy do seriálu SAL 2022

07.09.2022
Načetín letos nebude, celkové výsledky SAL

05.09.2022
Výsledky Zeleňáku + SAL

03.09.2022
Výsledky Tour de Zeleňák 2022

29.08.2022
V sobotu Tour de Zeleňák

23.08.2022
Svinčice 2022 výsledky, NOVÉ FOTO

10.08.2022
Trénujete, budou Svinčice...

21.07.2022
"Nepodceň to. Zapni světlo," nová kampaň přesvědčuje cyklisty k celodennímu svícení

11.07.2022
Celkové výsledky, fotogalerie, MČR

10.07.2022
Výsledky Lesná 2022

08.07.2022
Průběžné celkové výsledky po 5. závodě.

07.07.2022
Výsledky Roudnice, další závod...

04.07.2022
Červenec - vrchol sezóny?

02.07.2022
Výdej startovních čísel SAL 2022

27.06.2022
Celkové výsledky po Komárce, Mistráky SAL 2022

22.06.2022
Komárka - výsledky, foto

21.06.2022
Sběr kontaktů na členy oddílu TJ Stadion Louny

13.06.2022
V neděli na Komárku....

09.06.2022
Pozvánka na dětské závody do Teplic

07.06.2022
Výsledky po prvních závodech

05.06.2022
Tuchořice - výsledky

29.05.2022
Před námi jsou Tuchořice

25.05.2022
Nehody cyklistů a řidičů.

17.05.2022
Lesná přesunuta na 10. července

11.05.2022
Kraslický šíp výsledky + 2x nové foto

05.05.2022
Výdej startovních čísel + Komárka

02.05.2022
V neděli začínáme sezónu....

29.04.2022
Projekt Dám respekt.

14.04.2022
Kalendář a Zpravodaj SweepSport cup 2022

01.04.2022
Přihlašování do seriálu prodlouženo.

28.03.2022
Kraslický šíp 2022 bude.

18.03.2022
FOR BIKES 2022 i s firmou SWEEP

17.03.2022
Další změny v kalendáři (Krušnoton, Komárka 15.5.2022)

17.03.2022
Tuchořické okruhy - změna termínu

23.02.2022
Už víte kam na dovolenou?

31.01.2022
Rozpracovaný kalendář na rok 2022

04.01.2022
Zemřel Petr Jerman st.

22.12.2021
Hodně sil do nové sezóny....

15.12.2021
Spuštěno přihlašování do nového ročníku.

13.12.2021
Krásných 80

20.11.2021
Přípravy na další ročník jsou v plném proudu. Aktualizace 20. listopadu.

11.11.2021
Dlouhé zimní večery....

02.11.2021
Zemřel Pavel Neprášek st.

16.10.2021
Blázen, hoďte na něj síť...

12.10.2021
Nevyzvednuté poháry pro vítěze.

11.10.2021
Skončili jsme, děkujem... (foto, video)

30.09.2021
Jedeme do kopce, Načetín...

29.09.2021
Celkové výsledky před posledním závodem....

26.09.2021
Výsledky Maratonu Česká Lípa

20.09.2021
Předposlední závod SweepSport cup je tady...(přihlášky i předem)

16.09.2021
POZVÁNKA na MČR Extraligy Masters, letos bez nutnosti licence.

11.09.2021
Pozvánka na 4 KOLA S KOLAKOLA

08.09.2021
Celkové výsledky po sedmém závodě.

07.09.2021
Zeleňák z pohledu Iwanyho

06.09.2021
Výsledky Tour de Zeleňák

04.09.2021
Aktuální výsledky Tour de Zeleňák

01.09.2021
Hurá na Tour de Zeleňák

27.08.2021
Pozvánka na Českolipsko...

25.08.2021
Video ze Svinčic ve stylu TDF

23.08.2021
Žádost o pomoc cyklistice.

23.08.2021
AKTUALIZACE Výsledky Svinčice, foto, foto, foto a foto.

21.08.2021
Jak s celkovým hodnocením ročníku.

13.08.2021
Svinčice budou Mistrovstvím Severočeské amatérské ligy 2021

03.08.2021
Kraslický šíp 2021 letos definitivně zrušen.

28.07.2021
Krušnoton 2021 - individuální retro jízda

19.07.2021
Spuštěno přihlašování na Tour de Zeleňák

17.07.2021
Výsledky MČR amatérských cyklistů

16.07.2021
Ve fotogalerii pár fotek z Lesný.

15.07.2021
Video ale i pořad v ČT z Lesné.

14.07.2021
Celkové výsledky po Lesné.

11.07.2021
Výsledky a fotografie z Lesný jsou na webu.

09.07.2021
Info před startem Lesné

09.07.2021
SweepSport cup pokračuje v pekelném tempu

09.07.2021
Průběžné celkové výsledky po 4. závodě.

09.07.2021
Kompletní výsledky všech tří závodů z Roudnice

03.07.2021
Videjko od Iwanyho z Tuchořic

02.07.2021
Na svátky do Roudnice...

28.06.2021
Výsledky, fotografie z prvního závodu sezóny.

24.06.2021
Kontrola údajů před prvním závodem...

22.06.2021
On-line přihlášky na Tuchořice a do SAL

16.06.2021
Aktualizace Mistrovství ČR amatérských cyklistů (ženy nad 40 let a přihlášky)

03.06.2021
HURÁ začínáme....

31.05.2021
Extrém Bike Most, dvacet a dost!

23.05.2021
AKTUALIZACE Lesná změna termínu

14.05.2021
Blýská se na lepší časy...

03.05.2021
KRUŠNOTON - TISKOVÁ ZPRÁVA 04/2021

15.04.2021
SweepSport cup v polovině dubna

10.04.2021
Nabídka ozvučení pořadatelům

16.03.2021
Zapoj se do Bleskového sčítání cyklistů

06.03.2021
Boj s covidem před sezónou

13.01.2021
Kalendář 2021

30.12.2020
Vše nej do nového roku.

29.11.2020
Končí neveselý rok 2020

21.09.2020
Maraton Česká Lípa

15.09.2020
Načetín, zdarma, bez čísel, Kamenčák, grilování

01.09.2020
V sobotu Tour de Zeleňák

17.08.2020
Svinčice - výsledky, 4x foto, video, aktualizace.

13.08.2020
V neděli do Svinčic - přihlášky

28.07.2020
Srpen - Svinčice, O kolo Úštěku, DAAK TOUR zrušený

12.07.2020
O víkendu se závodilo u Roudnice... (nové foto)

09.07.2020
Letošní MČR amatérů bez nás....

29.06.2020
Video pozvánka do Židovic

28.06.2020
Prozatímní bilance letošního ročníku.

28.06.2020
Roudnice bude... aktualizace

28.06.2020
Letošní ročník zrušen.

11.06.2020
11. ročník Krušnotonu se odkládá na rok 2021

02.06.2020
Českolipský pohár zve...

23.05.2020
Pozvánka: Ústí - Ještěd - Ústí

19.05.2020
Pozvánka na MTB tentokrát do Mostu.

13.05.2020
Pozvánka do Jedomělic.

14.04.2020
Další na řadě je Velká cena města Bíliny - zrušeno

08.04.2020
Výzva pro členy SAL

01.04.2020
Druhý závod seriálu zrušen...

22.03.2020
Zemřel Petr Hejduk

22.03.2020
Roušky v nabídce firmy Sweep

17.03.2020
Aktualizace: Zákaz všech sportovních akcí...

02.03.2020
S jarem začínáme...

29.02.2020
Platby do ligy....

06.02.2020
Zemřel Miloš Wilier Skřivánek.

21.01.2020
Zpravodaj, přihlášky a první akce 2020.

07.01.2020
Vstup do nové sezóny 2020 (aktualizace)

22.12.2019
Krásné Vánoce s kalendářem SweepSport cup 2020.

02.12.2019
Sportovec měsíce listopadu.

30.11.2019
Na kalendáři SweepSport cup 2020 se pracuje....

14.11.2019
Míra Vlček opět na scéně, 25. 1. 2020.

23.09.2019
Poslední závod za námi... (aktualizace)

21.09.2019
Načetín v neděli 22. září, VLK změna 25. září

08.09.2019
Jdeme do finále....

22.08.2019
Další fotografie za Svičic

19.08.2019
Svinčice - výsledky, foto i celkové výsledky

11.08.2019
Upřesnění od pořadatele - Svinčice

08.08.2019
Předposlední možnost zamíchat pořadí....

02.08.2019
Výsledky po 9. závodě, celkově se počítá 8 výsledků.

30.07.2019
Klášterecko-Petlerské okruhy - foto, opravené výsledky

22.07.2019
KLÁŠTERECKO - PETLERSKÉ OKRUHY 2019 úprava času startu!!

22.07.2019
Mistrovství ČR amatérských cyklistů - výsledky, foto

10.07.2019
Roudnice, výsledky, foto, mistři....

08.07.2019
aktualizace Zavadilka - výsledky

05.07.2019
Sváteční víkend jak má být...

27.06.2019
Na řadě je Zavadilka, přihlašte se předem!

16.06.2019
Těžké, ale krásné Tuchořice + foto

13.06.2019
Po letech zase do Tuchořic...

12.06.2019
50 je pouze číslo...

10.06.2019
Aktualizováno: Lesná výsledky, foto......

06.06.2019
Před startem Lesné

02.06.2019
Celkové výsledky po 3. závodě, přístě Lesná

28.05.2019
Chbanské okruhy, výsledky, foto

24.05.2019
Dalším podnikem budou Chbanské okruhy

21.05.2019
Životní jubileum prezidenta

13.05.2019
Výsledky z Komárky i celkové po 2. závodech.

09.05.2019
V neděli první závod do kopce, přihlaste se předem...

03.05.2019
Mistrovství SAL 2019 ve dvou dnech.

28.04.2019
Výsledky časovka Raná.

25.04.2019
Startovní čísla na rok 2019

22.04.2019
Přihlášky on-line do středy 24. 4. 2019

13.04.2019
První závod sezóny se blíží...

10.04.2019
Nominační kritéria na Letní olympiádu dětí a mládeže i na SAL

28.03.2019
Sweep sport vystavuje 29. - 31. 3. na FOR BIKES

16.03.2019
Kalendář, přihlášky Sweepsport cup 2019

04.02.2019
Nový Zpravodaj je na webu

27.01.2019
První úpravy kalendáře, přihlášky 2019

21.01.2019
Ples ZRUŠEN!

18.01.2019
26. ledna 2019 ples SAL

30.12.2018
Něco silvestrovského....

20.12.2018
Šťastné a veselé

20.12.2018
Buřty v lese sou buřty v lese....

23.10.2018
Historický přehled medailistů SAC ČR

15.10.2018
V neděli závody v Litvínově

27.09.2018
Sweep Ultimate Sport na Kamenčáku...

26.09.2018
Finále se povedlo

26.09.2018
Diskuzní fórum

22.09.2018
Poslední závod za námi...

19.09.2018
Končíme...

11.09.2018
Thuma, Greguš, Čapek, Viktorin, Henych, Hacaj, Runt a Grossová + celkové výsledky

10.09.2018
Zabijačka na Rané za námi - výsledky

03.09.2018
Dalším závodem Raná, porušíme životosprávu....

01.09.2018
Pohárové soutěže SweepSport cup 2018

21.08.2018
Celkové bodovaní SweepSport cup 2018

20.08.2018
Svinčice - výsledky, foto

12.08.2018
Svinčice na obzoru, přihlašte se předem....

06.08.2018
Krušnoton - tisková zpráva

01.08.2018
Náš tip na víkend

30.07.2018
Klášterecko-Petlerské okruhy - výsledky

23.07.2018
V sobotu boj o mistrovské dresy

22.07.2018
Do celkového hodnocení 8. nejlepších výsledků

18.07.2018
Celkové výsledky po 8. závodě

16.07.2018
Máme pro vás dvě zprávy (Šindelová zrušena)

13.07.2018
Výsledky z časovky družstev do bodovaní SAL

13.07.2018
O víkendu se jede amatérské Mistrovství ČR (startovka)

09.07.2018
Mistrovství SAL 2018 v časovce jednotlivců

08.07.2018
Závody v Roudnici minulostí...

04.07.2018
Svátky cyklistiky v Roudnici jsou tady....

04.07.2018
Časovka tříčlených družstev

28.06.2018
Amatérský fotograf František HAASE na MČR a SR

20.06.2018
Litvínov - Dlouhá Louka výsledky, nově - fotografie

14.06.2018
V sobotu zase do kopce...

11.06.2018
Horská Lesná v cíli, výsledky

08.06.2018
Komárka, Lesná, Litvínov

31.05.2018
Výsledky Komárka II

29.05.2018
Komárka za námi, výsledky na stránkách.

25.05.2018
Tuchořické okruhy - zrušeno

23.05.2018
V neděli na Komárku...

18.05.2018
Výsledky Chbany - opravy

14.05.2018
2. závod Chbanské okruhy, výsledky, čísla

11.05.2018
Celkové výsledky a družstva po 1. závodě

06.05.2018
Chbanské okruhy, POZOR změna startu

29.04.2018
První závod za námi....

26.04.2018
V sobotu začínáme, aktualizace: čísla na 2018

19.03.2018
Přihlášky, platby SweepSport cup 2018

07.03.2018
Anketa SweepSport

23.02.2018
Kalendář SweepSport 2018

27.01.2018
Zpravodaj Sweepsport cup 2018 na stránkách...

05.01.2018
Přihlášky na rok 2018 spuštěny

02.01.2018
Foto od našeho fotografa....

25.12.2017
Novoroční vyjížďky...

16.12.2017
Vánoce, konec roku, kalendář a nová sezóna.

29.11.2017
Co vy na to....

23.11.2017
Black Friday SPINOLLO

06.11.2017
Nakonec bramborová medaile...

26.10.2017
V neděli na cyklokros do Loun...

26.09.2017
Pozvánka z hor

25.09.2017
Výsledky a foto z Načetína

10.09.2017
Výsledky a foto z Rané, celkové výsledky

09.09.2017
Opravené výsledky a nové foto z DAAK, foto z Rané

22.08.2017
V sobotu do Skalice

22.08.2017
Svinčice Mistrovství SAL (nové foto)

10.08.2017
Přihlaš se se předem na Svinčice, ušetříš...

06.08.2017
Výsledky Petlerských okruhů

30.07.2017
Petlerské okruhy foto zde :

23.07.2017
Výsledky a foto ze závodu do vrchu

22.07.2017
Video z Lesné

11.07.2017
POZOR! Změna závodů do vrchu

11.07.2017
Výsledky a 4x foto ze závodu Lesná 2017

09.07.2017
Výsledky Roudnice

29.05.2017
POZOR! Změny v kalendáři!!

21.05.2017
Komáří Vížka foto a výsledky od pořadatele

02.05.2017
Jarní časovka v Č. Lípě bude v září. Týmová časovka je zrušena

30.04.2017
Výsledky a foto z první časovky

05.03.2017
Závody pro rok 2017

19.02.2017
On-line přihlášky, kalendář 2017

27.12.2016
PF 2017

03.10.2016
Video z Krušnohorského pekla od Ládi Janíčka

12.09.2016
Konec sezóny

12.09.2016
Výsledky a foto z Rané

22.08.2016
Výsledky a foto ze Svinčic

18.08.2016
V neděli 21. srpna Svinčice

28.07.2016
Pozvánka na Krušnoton 2016

27.07.2016
Pozdrav od Ládi

08.07.2016
Opravené výsledky a foto z Vědomic

04.07.2016
Výsledky a foto z mistrovské časovky

18.06.2016
Výsledky a foto z Klínů

14.06.2016
Výsledky KP 2016 + nové foto i děti

12.06.2016
Krušnohorské peklo - výsledky i dětí

06.06.2016
Výsledky a foto z Vernéřova II

16.05.2016
Výsledky Jarní časovky v České Lípě

11.05.2016
Kritérium Vernéřov - opravené výsledky. Info k sobotní časovkce

06.05.2016
V SOBOTU ZAČÍNÁME - VYDÁVÁNÍ ČÍSEL SAL DO 12:00!! Startovní listina a info k prvnímu závodu

12.03.2016
On-line přihlášky, kalendář 2016

16.02.2016
První termíny pro rok 2016

02.12.2015
Předvánoční zboží SweepSport

02.11.2015
Pár fotek z cyklokrosu v Lounech

22.10.2015
31. října cyklokros v Lounech

06.10.2015
Šebíkrace - výsledky

10.09.2015
Vyvrcholení celého seriálu tuto sobotu.

06.09.2015
Výsledky ze Svinčic

03.09.2015
V sobotu předposlední závod

02.09.2015
Foto výsledky a celkové výsledky po DAAK Tour

28.08.2015
V sobotu DAAK tour se změnou trasy Startovní čísla nechte doma

19.08.2015
Výsledky po 12. závodě - konečné pořadí časovkářského poháru

14.08.2015
v neděli Ostrovská časovka do vrchu

05.08.2015
V sobotu na bika, na silnici, nebo na koupaliště...

29.07.2015
Tip na víkend

16.07.2015
Výsledky a foto z Lesné - nová várka fotografií

08.07.2015
V sobotu další pěkný závod, tentokrát na Lesnou

06.07.2015
Výsledky z Vědomic

29.06.2015
Prodloužený víkend ve Vědomicích

29.06.2015
Výsledky Tuchořických okruhů

25.06.2015
V neděli do Tuchořic

23.06.2015
Vyhlášení výsledků závodů

21.06.2015
Výsledky z Klínů

18.06.2015
V neděli do kopce

15.06.2015
KP2015 - výsledky + nové fotografie

13.06.2015
Tipovací soutěž

12.06.2015
Pár slov před startem Pekla....

11.06.2015
Změna termínu časovky Horní Žďár - Suchá!

10.06.2015
SOS Krušnohorské peklo

31.05.2015
Výsledky kritéria Vernéřov

25.05.2015
Výsledky víkendových závodů - bodování SAL

10.05.2015
Výsledky Komárky i celkově

08.05.2015
Výzva licencovaným závodníkům

04.05.2015
Soutěž o nejlepšího vrchaře začne v sobotu na Komárce

03.05.2015
Opravené výsledky časovky

29.04.2015
Kontrola výsledků z Louky - uzávěrka reklamací v pátek 12:00 hodin

25.04.2015
Pokyny k prvnímu závodu - Startovní listina SAL 2015

17.04.2015
V neděli 26. 4. zahajujeme sezónu 2015

17.03.2015
Nový hlavní sponzor, nový název: SweepSport cup!

09.03.2015
Kalendář závodů, POZOR do 31. 3 přihlášky se slevou!

12.02.2015
Smutná zpráva přišla z Rakovníka.

31.12.2014
PF 2015

19.10.2014
V úterý 28.10. cyklokrosový pohár Masters v Lounech

01.10.2014
Pozvánka do Loun od Milana Chrobáka

13.09.2014
Sezona 2014 je u konce

12.09.2014
V sobotu poslední závod letošní sezony

11.09.2014
Tragická nehoda na Berounsku.

07.09.2014
Fotky ze Svinčic a dalších závodů, výsledky Svinčic i celkově

12.08.2014
Předposledním závodem budou Svinčice

04.08.2014
Pozvánka na Krušnoton

03.08.2014
Průběžné pořadí po mistrovské časovce

30.07.2014
Výsledky M SAL 2014 časovka

21.07.2014
Pozvánka na mistrovství SAL v časovce

21.07.2014
Výsledky mistrovských závodů

18.07.2014
O víkend amatérské mistrovství republiky

11.07.2014
Video z Krušnohorského pekla

09.07.2014
V sobotu na horskou Lesnou.

08.07.2014
Výsledky a foto z Vědomic

07.07.2014
Přihláška na mistrovství republiky za snížené strtovné jen do soboty 12.7.!!

30.06.2014
Výsledky Tuchořických okruhů

29.06.2014
Výsledky z Tuchořic od pořadatele

24.06.2014
Opravené výsledky Vrchů

22.06.2014
Pár fotek ze závodu na Mníšek - výsledky budou v pondělí večer

17.06.2014
Propozice na nedělní závody jsou již na stránkách

17.06.2014
Výsledky i celkově a fotografie z Krušnohorského pekla

14.06.2014
Krušnohorské peklo na facebooku

10.06.2014
Výsledky z Jedomělic a celkově

29.05.2014
Pozvánka + 10 důvodů proč na Peklo

25.05.2014
Výsledky sobotní mokré časovky do Suché na webu SAL

19.05.2014
Komárka - výsledky na webu SAL

16.05.2014
V sobotu na Komárku

15.05.2014
POZOR! Mistrovská časovka bude o týden dříve!

06.05.2014
Výsledky nedělní časovky

01.05.2014
V neděli začínáme - organizační informace k prvnímu závodu

25.04.2014
Pekelná zkratka má své jméno...

06.04.2014
Přihláška za 400 Kč prodloužena do 18.4.

27.03.2014
Kontrola přihlášených

31.01.2014
Přihláška SPYDER cup 2014

29.01.2014
Kalendář závodů na novou sezonu

15.01.2014
MS cyklistů zrušeno...

24.12.2013
PF 2014

07.12.2013
Zimní radovánky....

28.11.2013
Poděkování za spolupráci v roce 2013

18.11.2013
Tipovací soutěž - vyhodnocení

09.11.2013
17. listopadu cyklokros v Chomutově

05.11.2013
Pozvánka na zakončení sezony na Rané

28.09.2013
SPYDER CUP 2013 je úspěšně za námi

17.09.2013
V sobotu v Chomutově finále SAL

01.09.2013
Výsledky Svinčic i průběžné pořadí na webu

29.08.2013
V neděli 1. září Mistrovství SAL - Svinčice

25.08.2013
Výsledky a foto z velodromu

20.08.2013
Start dráhy až ve 14:30!!

14.08.2013
V sobotu 24.8. partnerská dráha a 1.9. mistrovské Svinčice

31.07.2013
Pepa Kronich řádil v Tatrách

23.07.2013
Výsledky mistrovských závodů jsou na stránkách

23.07.2013
Pavel Šíp Mistrem ČR

21.07.2013
Závod Okolo Roudníčku zrušen!

16.07.2013
Změna termínu Lounské dráhy

11.07.2013
V sobotu "horská etapa"

03.07.2013
Pozvánka na sváteční závodění ve Vědomicích

02.07.2013
Výsledky Tuchořických okruhů + foto

27.06.2013
V sobotu do Tuchořic - start ve 13:00!

06.06.2013
V neděli do Jedomělic na společný závod SAL a UAC. POZOR!! do celkového hodnocení se bude počítat o jeden závod méně!

29.05.2013
Pekelné potíže, NE.

20.05.2013
Petlerské okruhy v sobotu nebudou!

20.05.2013
Výsledky Komárky s body

19.05.2013
Výsledky Komárky

13.05.2013
Víkend plný závodů

05.05.2013
Pozvánka na MTB maraton - Chomutov Tour 2013

23.04.2013
Výsledky časovky jsou na stránkách

17.04.2013
Tuto neděli na první závod Spyder cupu 2013 do Louky u Litvínova. ! Pozor, změna místa prezentace !

01.04.2013
Přihláška za 400 Kč prodloužena do 15.4.!!!

22.03.2013
Za měsíc startujeme

25.02.2013
Konec hlasování již ve čtvrtek

21.02.2013
Spuštěno přihlašování do Spyder Cupu 2013

18.02.2013
MS cyklistů na běžkách - tuto sobotu

03.02.2013
Aktualizace kalendáře

30.12.2012
PF 2013

23.12.2012
Veselé Vánoce

09.12.2012
Vánoční tip...

05.12.2012
Pozvánka na sobotu do Loun

03.12.2012
První krok učiněn

25.11.2012
Pokračování SAL

23.11.2012
Zajímavý článek o M. Chrobákovi

30.10.2012
V Lounech už připravují cyklokros

19.10.2012
Tábor nebo televize

30.09.2012
SWEEP a BIKE BRNO

25.09.2012
V sobotu Chomutov Tour 2012

23.09.2012
Výsledky nedělního cyklokrosu.

20.09.2012
Cyklokrosový víkend

04.09.2012
Poslední závod sezóny 2012

02.09.2012
Výsledky a foto - Svinčice 2012

01.09.2012
V neděli směr Svinčice

28.08.2012
V pátek končí soutěž o triko SWEEP

23.08.2012
V sobotu DAAK TOUR Skalice

12.08.2012
Osm anketářů věřlo Jardovi

10.08.2012
Sněžník zrušen

22.07.2012
Výsledky a pár fotek sobotního závodu

18.07.2012
V sobotu na Lesnou (bývalý Brandov)

16.07.2012
Výsledky MČR

13.07.2012
Přímý přenos z MR amatérů z Dobrovic

11.07.2012
O víkendu nás čeká MČR, postavte se na start!!


Facebook Amatérská liga


Hlavní sponzoři

SweepSport

Další sponzoři

Lannutti

Kroys Truckcentrum

KL Sport Most

KolaKola

REFI Group

Kola Mojžíšová

SPYDER | INDIVIDUAL BIKE

KingBike

Vlček


V případě zájmu o umístění reklamy nás prosím kontaktujte.