SPYDER CUP | Severočeská amatérská liga - silniční cyklistické závody

Seriál cyklistických závodů na severu Čech je pořádán pro amatérské cyklisty.

Závody > Tuchořiče

  zpět na seznam závodů

PropoziceVýsledky

Datum a místo konání

Datum konání: 16.06.2019
Místo konání: Tuchořice


Pořadatel

Pořadatel závodu: K-DAST s.r.o. Měcholupy
Telefon: 602140017 , 606900572
E-mail: apkratky@seznam.cz
URL adresa:


Prezentace a start

Místo prezentace: fotbalové hřiště TJ Tuchořice
Čas prezentace: 8:00 - 9:30 hod.

Místo startu: silnice při výjezdu z hřiště
Čas startu: 10:00 hod.

Startovné: SAL 150,-Kč, příchozí 200,-Kč


Trať

Popis tratě: Tuchořice,Markvarec,Konětopy,Pnětluky,Nečemice,Třeskonice,Tuchořice
Délka tratě: 48/71 km


Další informace

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě prezentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.amaterskaliga.cz na email amaterskaliga@seznam.cz
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Pravidla SAL a Soutěžní řád SAL 2019
- V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
- Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
- Účastníci startují na vlastní nebezpečí
- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
- Zákaz použití časovkářských řídítek a nástavců
- Zákaz použití batohů typu camelbak
Pojištění třetí osoby (majetek):
Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládáme, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.


Ke stažení

 


 Facebook Amatérská liga


Hlavní sponzoři

Sweep

Další sponzoři


SweepSport

Lannutti

Kroys Truckcentrum

SPYDER | INDIVIDUAL BIKE

KL Sport Most

KL Sport Most


V případě zájmu o umístění reklamy nás prosím kontaktujte.